U naukowych podstaw terapii biorezonansem leżą najnowsze dokonania z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Twórcami tej metody są dwaj wybitni niemieccy uczeni dr F. Morell i prof. H. Brugemann.

Terapia nie jest ukierunkowana stricte na objawy choroby, lecz ingeruje w jej przyczyny, determinując naturalne procesy autoregulacji i samoleczenia organizmu. Często stanowi jedyną metodę w leczeniu danej choroby, jednak nie istnieją żadne przeciwwskazania co do korzystania równolegle również z innych terapii czy leków, które w żaden sposób nie kolidują z biorezonansem, a ponadto mogą go uzupełniać.

Biorezonans polega na terapeutycznym oddziaływaniu na organizm pacjenta, przy pomocy jego własnych drgań elektromagnetycznych.

W organizmie człowieka występują drgania własne pomiędzy komórkami. Są one sumą fizjologicznych i patologicznych (zaburzonych) drgań elektromagnetycznych.

Drgania mają naturalną częstotliwość rezonansową (biorezonansową). Można je wychwycić z powierzchni skóry, tkanek i narządów za pomocą specjalnych elektrod i doprowadzić do urządzenia terapeutycznego.

Pole magnetyczne elektrod jest bardzo małe i służy jedynie przekazywaniu informacji. Dzięki nowoczesnej elektronice aparatu BICOM 2000 drgania patologiczne, wywołane np. obciążeniem organizmu alergenami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami, toksynami, metalami, wirusami, bakteriami itp. są przetwarzane w drgania terapeutyczne(harmoniczne).

Te zmienione drgania przekazywane są z powrotem z urządzenia do organizmu pacjenta, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne) a dysharmoniczne ujemnie, a więc inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne).

W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane, a w końcu wygaszane, a fizjologiczne siły regulacyjne zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi. W wyniku poprawy biofizykalnego stanu energetycznego pacjenta dochodzi stopniowo do poprawy procesów biochemicznych i w efekcie normalizacji i wyleczenia.